Sojusz Lewicy Demokratycznej

Galeria: Europejski Kongres Kobiet Lewicy


W Pałacu Prymasowskim w W-wie dnia 10 czerwca odbył się organizowany przez PES Europejski Kongres Kobiet Lewicy. Otwocką organizację SLD reprezentowały Lucyna Rutkowska oraz Elżbieta Kieler. Była okazja do spotkania naszej koleżanki Teresy Jurewicz , która przybyła z olsztyńskiego województwa, gdzie aktualnie mieszka. wypracowaną deklarację umieszczę po uzyskaniu jej wersji cyfrowej


Komentarze